Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

20 III 2017. Rachunek sumienia

Wieni zostali zaproszeni, by w okresie Wielkiego Postu, razem z odradzającą się na wiosnę przyrodą, nie zaniedbać duchowych procesów odrodzenia religijnego.

Gestem wydarzenia ma być rachunek sumienia z wierności wielkopostnym postanowieniom. Hasło wydarzenia Wiosna w Kościele zależy od naszych postanowień! jest propozycją odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do Nowej Ewangelizacji. Wydarzenie związane jest z parafialnymi rekolekcjami.

List do Parafian

23 II 2017. „Z pączkiem do sąsiada”

Wszyscy wierni parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku zostali uwrażliwieni na wartość ofiarnej miłości poprzez gest podarowania w sąsiedztwie pączka przy okazji wspominania „ostatków”.

- Ostatni czwartek przed Środą Popielcową i Wielkim Postem, a zarazem ostatnia przed Wielkanocą okazja, by beztrosko oddać się karnawałowemu nieumiarkowaniu w jedzeniu. Tradycja oddawania się słodkim przyjemnościom towarzyszy Polakom od kilku wieków – czytamy w Liście do Parafian. Dlatego też Tłusty Czwartek stał się okazją do spotkania sąsiadów. Ofiaruj poączek z życzliwością i z dobrego serca.

Po Mszy św. o godz. 17.00 wierni spotkali się w grupach sąsiedzkich przy pączku i rozmowie o zwyczajach karnawałowych.

List do Parafian

23 II 2017. „Spotkanie nas ubogaca”

Mieszkańcy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku uwrażliwieni zostali na wartość wspólnie spędzonego czasu przy okazji sąsiedzkiego spotkania w Tłusty Czwartek.

- Brakuje nam czasu na budowanie relacji sąsiedzkich. Żyjemy anonimowo obok siebie. Trudno nam podejmować inicjatywy wspólnego spędzania czasu. Nie znamy nawzajem swoich korzeni, pochodzenia – czytamy w Liście do wszystkich Parafian.

Gestem wydarzenia w odpowiedzi na zauważony problem było zaproszenie wiernych do zorganizowania w Tłusty Czwartek sąsiedzkiego „spotkania przy pączku”.

Hasłem wydarzenia były słowa: Spotkanie nas ubogaca.

List do wszystkich Parafian

W Jawidzu

17-18 II 2017. Odkrywanie posłania

W parafii Jawidz-Rokitno w dniach 17-18 luty odbyły się rekolekcje dla posłańców i osób zaangażowanych. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby wraz z ks. Proboszczem Stanisławem Kryszczukiem.

Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Lupa z Łęcznej. Ich tematem było: Odkrywanie posłania jakie stawia przed nami Chrystus, na podstawie ostatniego rozdziału z Ewangelii św. Marka. Tematy poszczególnych konferencji: Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, Posłanie, Miejsce głoszenia, Komu głosić, Kto uwierzy, Znaki towarzyszące głoszącym.

W czasie rozważań był czas na pracę w grupach i dzieleniem się doświadczeniem posługi Posłańca. Spotkania ubogacone były pokazami multimedialnymi, a także humoreskami. Nie zabrakło kawy, herbaty i ciastka, a nawet pizzy. Rekolekcje zakończyły się wspólnym posiłkiem i błogosławieństwem.

Galeria

10 II 1952 roku Pius XII dokonał proklamacji Ruchu dla Lepszego Świata w Radiu Watykańskim. Dzisiaj mija 65. rocznica od tego wydarzenia.

"Ostrzegawcze wołanie

(1) Z głębi serca, umiłowane dzieci Rzymu, dosięga Was ojcowski apel; płynie z zaniepokojonego serca, by nie przedłużać wyjaśnień, najpierw z powodu zewnętrznych niebezpieczeństw, a po wtóre z powodu zbytniego uśpienia, które powstrzymuje wielu przed powrotem do Jezusa Chrystusa, do Kościoła i chrześcijańskiego życia, co często wskazywaliśmy jako sposób na wyjście z totalnego kryzysu ogarniającego świat. Jednak zaufanie, że znajdę u Was zrozumienie i gotowość do współdziałania sprawia, że otwieram przed Wami naszą duszę. wsłuchajcie się dzisiaj w ostrzegawcze wołanie o przebudzenie, płynące z ust Waszego Ojca i Pasterza. Już dłużej już nie możemy milczeniu i pozostawać w obojętności wobec świata, który w swojej nieświadomości idzie drogami, prowadzącymi na zatracenie duszy i ciała, zarówno dobrych, jak i złych, a nawet całych cywilizacji i narodów. Poczucie odpowiedzialności przed Bogiem wymaga, żebyśmy spróbowali wszystkiego i uczynili wszystko na rzecz uchowania rodzaju ludzkiego przez ogromnym kataklizmem." Więcej...

4-5 II 2017. "Idźcie i głoście"

W parafii archikatedralnej w Lublinie odbyły się rekolekcje dla zaangażowanych w realizację programu odnowy parafii. Uczestniczyło w nich ok 28 osób. Tematem spotkania było wezwanie: „Idźcie i głoście”.

Sobota 4.02.2017

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą. Następnie ks. proboszcz Adam Lewandowski przypominał, dlaczego chrześcijanin zobowiązany jest iść i głosić słowo Boże. Nawiązując do tegorocznych wydarzeń parafialnych mówił, że poprzez chrzest św. wszyscy stają się dziećmi Boga Ojca i uczniami Jezusa. Zostali włączeni w misję Chrystusa – misję Kapłana, Proroka i Króla.

W grupach uczestnicy spotkania dzielili się świadectwami, dotyczącymi osób będącymi w którymś momencie ich życia prorokami. Nieco trudniejszym zadaniem, ale równie chętnie podjętym, było dzielenie się świadectwem sytuacji, w którym to sami uczestnicy byli prorokami dla innych.

Druga część spotkania dotyczyła odpowiedzi na pytanie: Jak mamy głosić? Pomocą były przygotowane na kolorowych kartkach fragmenty wypowiedzi papieża Franciszka ze ŚDM w Krakowie. A więc: Jak? – w konkretnych sytuacjach naszego życia, wszędzie, gdzie jesteśmy posłani, np. w naszych rodzinach, w pracy, w parafii, w życiu osób konsekrowanych czy w osamotnieniu i w chorobie.

Następnie posłańcy zastanawiali się, co w nich samych przeszkadza lub pomaga pełnić powierzoną misję. Mogli również przestrzec się przed ewentualnymi przeszkodami i udzielić innym wskazówek, by nie zniechęcać się na drodze służby Chrystusowi.

Niedziela 5.02.2017

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od krótkiego podsumowania, następnie ks. Adam ukazał powiązanie okresów roku liturgicznego z omawianymi sposobami głoszenia oraz znaków liturgicznych dotyczących uroczystości Objawienia Pańskiego. Łączyły się z nią przyniesione przez Mędrców dary: mirra, kadzidło i złoto. Każdy z tym darów uczestnicy rekolekcji odczytywali poprzez jego symbolikę jako wezwanie, jakim znakiem - jako włączeni w misję Chrystusa- mamy być dla innych.

Rekolekcje zakończyły się Eucharystią. Na ofiarowanie, każdy z uczestników mógł wrzucić ziarnka kadzidła jako symbol tego elementu swego życia, trudu czy decyzji, którą w sercu zanosi Panu. Pachnący dym towarzyszył im, kiedy dziękowali prowadzącym – Aleksandrze Gale i ks. Adamowi Lewandowskiemu za czas skupienia.

Przyg. Monika Nowak

Galeria

25 stycznia br. w Segowii (Hiszpania) odbył się pogrzeb ks. Juana Pedro Cubero, miał 81 lat. Był on wieloletnim sekretarzem o. R. Lombardiego, który jako pierwszy po odejściu założyciela podjął posługę dyrektora generalnego Grupy Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata.

Odszedł ostatni bliski i długoletni współpracownik założyciela Ruchu, który do końca życia pozostał wierny powołaniu i misji Grupy, jej założycielowi, a szczególnie przekonaniu o potrzebie promowania Ćwiczeń Wspólnotowych. Ks. Nacho Gonzales, z Dyrekcji Generalnej wspomina, że już na łożu śmierci wyznał mu, że ofiaruje swoje życie w intencji odnowy „Ćwiczeń”.

Trzeba też pamiętać, że całe bogate archiwum o. R. Lombardiego, przechowujące ogromną spuściznę założyciela Ruchu, to dzieło przede wszystkim śp. Juana Pedro.

W połowie lat 80-tych ub. wieku wrócił do swojej diecezji i zaangażował się w życie Grupy hiszpańskiej, starając się, mimo podeszłego wieku i choroby, dzielić się swoim duchowym entuzjazmem i ogromną prawością.

Z powodu choroby, która nasiliła się latem 2015 roku, nie mógł już być obecny na ostatnim Wieczerniku w Krakowie, choć zapowiadał swój przyjazd i cieszył się z tego powodu. Nie udało się. Wieczernik rozpoczynaliśmy od modlitwy w intencji Juana Pedro. Zawsze był bardzo życzliwy dla Grupy Polskiej. Dobrze go pamiętają: ks. Mieczysław, ks. Marian i ks. Stanisław.

I my pamiętajmy o nim w naszej Modlitwie, dziękując Panu Bogu za owocne życie tego pasterza Kościoła i promotora Ruchu.

Ks. Mirosław Grendus

26-29 I 2017. Konwiewncja w Dąbrowicy

Polska Grupa Promotorów w ramach konwiwencji programowania pracy do roku 2018 podjęła refleksję nad świadectwem prawdy w aktualnej sytuacji pastoralnej w Polsce, które łączy Grupę w realizacji powołania i misji, wychodząc od oceny realizacji Programu 2016 i stanu Grupy.

Galeria 1 * Galeria 2

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
191819