Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Z panoramą miasta w tle

28-30 IV 2017. Kazimierz Dolny

Pod koniec kwietnia w Kazimierzu Dolnym odbyła się konwiwencja PGP, której celem było rozeznanie przestrzeni współpracy w odpowiedzi na wezwanie „Idźcie i głoście”, poprzez pochylenie się nad przesłaniem papieża Franciszka ze ŚDM i pogłębienie motywacji do podjęcia misji w swoich środowiskach.  W czasie pobytu w Kazimierzu znalazł się również czas na zwiedzenie miasta i zapoznanie się z jego bogatą historią.

Spotkanie odbywało się w Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym u sióstr Betanek.

Galeria

Program konwiwencji IV 2017

Powrót

13 IV 2017. Wielki Czwartek

Parafianie z Szówska będą przeżywali wydarzenie parafialne, dla którego okazją będzie Wielki Czwartek. Jest to dzień wdzięczności za dar Eucharystii i szafarzy tego sakramentu. Hasłem wydarzenia będą słowa: Eucharystia to dziękczynienie Bogu i ludziom.

Gestem wydarzenie będzie okazanie wdzięczności wobec wszystkich księży, z których posługi sakramentalnej korzystali w ciągu swojego życia, a szczególnie w tej parafii. Wszyscy zostali zaproszeni, by z wdzięcznością odmówili za nich modlitwę: za zmarłych – wieczne odpoczywanie, za żywych – Ojcze nasz.

W kościele przygotowana jest dekoracja przypominająca wszystkich księży pracujących w Szówsku.

List do Parafian

Wręczenie Świadectwa Dobrego Łotra

26 III 2017. Chrystus obecny w moich ranach

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w Archikatedrze odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie obecności Boga w swoich ograniczeniach i ranach.

W tym dniu podczas homilii można było usłyszeć słowa zachęty do bycia świadkiem prawdy o Jezusie pomimo własnych słabości. Chrystus jest szczególnie bliski nam, gdy doświadczamy swojej niewystarczalności, bezradności i grzeszności.  Poza tym na zakończenie Mszy św. każdy mógł otrzymać indywidualne kapłańskie błogosławieństwo oraz obrazek ze „Świadectwem Dobrego Łotra”. Jego postać przypomina, jak ważne jest zaufanie Bogu.

Monika Nowak

20 III 2017. Rachunek sumienia

Wieni zostali zaproszeni, by w okresie Wielkiego Postu, razem z odradzającą się na wiosnę przyrodą, nie zaniedbać duchowych procesów odrodzenia religijnego.

Gestem wydarzenia ma być rachunek sumienia z wierności wielkopostnym postanowieniom. Hasło wydarzenia Wiosna w Kościele zależy od naszych postanowień! jest propozycją odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do Nowej Ewangelizacji. Wydarzenie związane jest z parafialnymi rekolekcjami.

List do Parafian

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
199918