Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

19-20 sierpnia 2017 r.

"Łączy nas wspólna Droga i głoszenie Ewangelii"

Najbliższą Pielgrzymkę Parafii Ruchu dla Lepszego Świata będziemy przeżywać w Hrubieszowie, w Parafii pw. Św. Mikołaja (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska). W ostatnich latach gościmy we wspólnotach, które ze środowiskiem odnowy parafialnej są złączone od niedawna i dopiero nabywają doświadczenia. Mamy nadzieję, że nasza wizyta będzie dla gospodarzy umocnieniem na podjętej drodze odnowy, a dla nas okazją odnowienia entuzjazmu, by „iść i głosić” Ewangelię, czyli byćparafią w Ruchu. Proboszczem Parafii jest ks. Wiesław Oleszek, który, z błogosławieństwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka, już przesłał zaproszenie na Pielgrzymkę.

Program pielgrzymki * Informacje porządkowe

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
209211