Menu

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

Dom rekolekcyjny

28-30 IV 2017. Kazimierz Dolny

Zapraszamy na konwiwencję PGP, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 28-30 kwietnia 2017 r.

Cel konwiewncji:

PGP rozeznaje przestrzenie współpracy w odpowiedzi na wezwanie „Idźcie i głoście”, poprzez pochylenie się nad przesłaniem papieża Franciszka ze ŚDM i pogłębienie motywacji do podjęcia misji w swoich środowiskach.

Prosimy Promotorów oraz Kandydatów o potwierdzenie udziału w konwiwencji do 18 kwietnia 2017 r. do sekretariatu PGP.

Pełny koszt konwiwencji: 160,00 zł (80,00 zł - 1 doba)

Sekretariat PGP

s. Elżbieta Łutnik, tel. 793 830 715, e-mail:  

Adres: Dom Formacyjno-Rekolekcyjny, ul. Puławska 64, 24-120 Kazimierz Dolny.

13 IV 2017. Wielki Czwartek

Parafianie z Szówska będą przeżywali wydarzenie parafialne, dla którego okazją będzie Wielki Czwartek. Jest to dzień wdzięczności za dar Eucharystii i szafarzy tego sakramentu. Hasłem wydarzenia będą słowa: Eucharystia to dziękczynienie Bogu i ludziom.

Gestem wydarzenie będzie okazanie wdzięczności wobec wszystkich księży, z których posługi sakramentalnej korzystali w ciągu swojego życia, a szczególnie w tej parafii. Wszyscy zostali zaproszeni, by z wdzięcznością odmówili za nich modlitwę: za zmarłych – wieczne odpoczywanie, za żywych – Ojcze nasz.

W kościele przygotowana jest dekoracja przypominająca wszystkich księży pracujących w Szówsku.

List do Parafian

Wręczenie Świadectwa Dobrego Łotra

26 III 2017. Chrystus obecny w moich ranach

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu w Archikatedrze odbyło się kolejne wydarzenie parafialne. Jego celem było uświadomienie sobie obecności Boga w swoich ograniczeniach i ranach.

W tym dniu podczas homilii można było usłyszeć słowa zachęty do bycia świadkiem prawdy o Jezusie pomimo własnych słabości. Chrystus jest szczególnie bliski nam, gdy doświadczamy swojej niewystarczalności, bezradności i grzeszności.  Poza tym na zakończenie Mszy św. każdy mógł otrzymać indywidualne kapłańskie błogosławieństwo oraz obrazek ze „Świadectwem Dobrego Łotra”. Jego postać przypomina, jak ważne jest zaufanie Bogu.

Monika Nowak

20 III 2017. Rachunek sumienia

Wieni zostali zaproszeni, by w okresie Wielkiego Postu, razem z odradzającą się na wiosnę przyrodą, nie zaniedbać duchowych procesów odrodzenia religijnego.

Gestem wydarzenia ma być rachunek sumienia z wierności wielkopostnym postanowieniom. Hasło wydarzenia Wiosna w Kościele zależy od naszych postanowień! jest propozycją odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego do Nowej Ewangelizacji. Wydarzenie związane jest z parafialnymi rekolekcjami.

List do Parafian

Facebook PGP

GP światowa

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
195177