Menu

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Wyszukiwanie

Polska Grupa Promotorów jest częścią jednej międzynarodowej grupy zaangażowanej w promowanie Ruchu dla Lepszego Świata, czyli szeroko rozumianej odnowy całej rzeczywistości, w trosce o to, żeby świat coraz bardziej przypominał wspólnotę rodzinną.

Do podstawowych funkcji określających tożsamość Grupy Promotorów należy troska, aby cały Kościół był w stanie nieustannej odnowy i misji w celu budowania lepszego świata, według planu Bożego.

śp. Fryderyka

22 listopada w wieku 91 lat odeszła do Pana nasza wieloletnia promotorka Fryderyka Andruszczyszyn.

Msza św. żałobna będzie sprawowana o godz. 12.00 w parafii św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu. Pół godziny wcześniej rozpocznie się różaniec za zmarłą.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konwiwencji i wspomnienia wspólnie spędzonych chwil ze śp. Fryderyką - wspomnienie.

Pamiętajmy o naszej drogiej Promotorce w modlitwie.

23-26.10.2017. Dyrekcja PGP poprowadziła na Górze św. Anny rekolekcje dla księży. Udział wzięło w nich 14 księży z 5 diecezji.

13-15 X 2017. Konwiwencja PGP w Gietrzwałdzie

Uczestnicy konwiwencji przeżywając spotkanie duchowości komunii: duchowego wyciszenia, dzielenia się życiem, refleksją i modlitwą, pogłębiali doświadczenie wartości dialogu i podejmowali adekwatne zaangażowanie w własnym środowisku.

Galeria

Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej

13 X 2017. Wydarzenie parafialne

Obecny rok formacyjny jest zaproszeniem dla każdego parafianina do ciągłego podejmowania drogi nawrócenia. W niedzielę został zrobiony pierwszy krok poprzez przeżycie wydarzenia ewangelizującego, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom parafii potrzeby powrotu do pierwotnej miłości.

W związku z tym wierni zaproszeni zostali, aby 13 października w 100. rocznicę objawień fatimskich, spotkali się na modlitwie różańcowej w Grupach Sąsiedzkich, tak jak to miało miejsce przed laty w parafii, kiedy zawiązywane były wspólnoty.

Radością spotkania podzieliła się uczestniczka spotkania: „Tort to pomysł i niespodzianka od posłanki Lilki dla wspólnoty. Pani Lilka, roznosząc konspekt, skierowała szczególne zaproszenie do mężczyzn. Podkreśliła wagę tego spotkania z racji 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Na tak serdeczne zaproszenie panowie odpowiedzieli dostateczną obecnością. Piękne rozważania różańcowe i wspólna modlitwa  napełniły wszystkich wielką radością ducha. Jubileuszowy tort o wyśmienitym smaku i inne słodkości umiliły  czas tego  wieczoru pośród  serdeczności i dobrych relacji sąsiedzkich. Jak dobrze mieć sąsiada -  niegdyś śpiewano,  a ja dodam – mieć dobrych sąsiadów to wartość nie do przecenienia. Za wszelkie dobro Chwała Panu.”

Gest zanurzenia dłoni w

1 X 2017. Owoce Ducha

W archikatedrze lubelskiej wierni przezywali pierwsze zaplanowane na ten rok duszpasterski wydarzenie parafialne: Owoce Ducha drogą poznania Osoby Ducha Świętego.

Hasłem wydarzenia były słowa: Wszystkie moje źródła są w Tobie. W tym dniu w prezbiterium zostało umieszczone drzewo z korzeniami zanurzonymi w wodzie. Drzewo to obrazowało życie człowieka, który napełniony łaską Bożą wydaje dobre owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, łagodności, opanowania. Na zakończenie Mszy świętej wszyscy zostali zaproszeni do wykonania gestu zanurzenia ręki w „Wodzie Żywej” i uczynienia znaku krzyża. Gest ten był wyrazem podjęcia osobistej decyzji życia według Ducha Bożego.

Galeria

Facebook PGP

Blog Grupy światowej

Listy do Parafian

Radio Watykan

Episkopat PL

Rosary for persecuted

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
219014